Jostailuak aukeratzeko gomendioak/Recomendaciones para elegir juguetes

 • Jostailuak aukeratzeko gomendioak

Eguberri-garai honetan jostailuak aukeratzerakoan, hainbat aholku hartu behar dira kontuan:
 • Haurraren garapen-mailari egokituak. Ekoizleen adin-gomendioak egokiak izaten dira.
 • Joko irekia, ez itxia edo mugatua, errazten duten jostailuak, hobe.
 • Imajinazioa bultzatuko dutenak.
 • Haurra izatea protagonista, eta ez jostailua.
 • Helburu anitzeko eta egiturarik gabeko jostailuek, hobeto asebetetzen dituzte haurren beharrak, bera jostailura egokitzera behartu gabe. Halako jostailuekin, haurra ez da egongo inongo argibide edo jarraibideren menpe jakiteko zer egin edo nola egin, eta, ondorioz, jostailuarekiko menpekotasun-maila txikiagoa izango da.

Jostailu-motak adinaren arabera

0-3 urte bitarteko haurrak

Jostailuak:
 • Pieza txiki edo desmuntagarririk gabeak, ustekabean irents daitezkeenak.
 • Ehundura, molde eta kolore anitzekoak, haurraren zentzumenak piztuko dituztenak.
  • 0-6 hilabete: txintxirrinak, sehaskarako mugikorrak, pelutxeak, gomazko jostailuak, hozka egitekoak, ispìluak eta ekintza-alfonbrak.
  • 6-12 hilabete: pilota txiki eta handi, soinu eta argidunak, trapuzko panpinak, jostailu soinudunak, tente irautekoak, kulunkariak eta taka-takak.
  • 12-18 hilabete: pelutxeak, pilakatzeko eta ahokatzeko kuboak,  plastikozko boteak, oihalak, arrastatzeko jostailuak, ibiltzekoak eta kotxetxoak.
  • 18-24 hilabete: kotxeak, kamioiak, trizikloak, arbelak, margoak, musika-tresnak, piezak ahokatzeko jokoak, animaliak zein panpinekin jolastea.
  • 2-3 urte: trizikloak, palak, kuboak, orgatxoak, buru-hausgarriak, margoak, sukaldeak eta sukaldeko tresnak, plastilina, danbor eta gitarrak, telefonoak eta panpinak.

3 eta 5 urte bitarteko haurrak

Adin honetarako jostailu onenak, helduen bizimodua imitatzea errazten dutenak dira. “…banintz bezala”-ko jokuak.
 • 3-5 urte: musika-tresnak, liburuak, forma eta koloreen dominoak, material ezberdineko margoak eta margotzeko liburuak, joko billetedunak, helduak imitatzekoak (sukaldetxoak, panpinak…), bizikleta gurpiltxodunak, patineteak, trenak, arbelak, magnetofonoak, ipuinak, mozorroak, txotxongiloak eta jostailu artikulatuak.

6 urtetik aurrera

Jostailuak konplexuagoak izango dira, eta arrazoimena, irakurketa eta idazketa indartuko dituzte. Aldi berean, esperimentazioa, hausnarketa, lankidetza, eta balioen igorpena bultzatuko dituzte. Lehia-jokoak behar dituzte, beraien ahalmen eta indarraz konturatzeko, jarduera fisikoa tentsioak askatzeko, eta trebeziak sustatzen dituzten jokoak: arreta, sormena eta imajinazioa.
 • 6-8 urte: sokak, pilotak, monopatinak, kotxe telegidatuak, bizikletak, liburuak, eraikuntza-jokoak, eskulan, esperimentazio eta galdera-jokoak, mahai-jokoak, ebakigarriak, punta biribileko artaziekin, lupak, imanak, loteria.
 • 8 urtetik aurrera, Joko Sinbolikoen garrantzia desagertzen doa, eta Arau-jokoek pizten dute beraien interesa. Joko hauek, emaitzak lortzeko, jokalariek ezagutu eta aintzakotzat hartu behar dituzten hainbat arau eta argibide izaten dituzte. Mahai eta taula-jokoak erabil daitezke, baita punteria, saski-jokoak eta mahai-futbola ere.
          Oinarrizkoak dira giza-trebeziak eskuratzeko, irabazten eta galtzen erakusten dutelako,                        txandak eta arauak errespetatzen, eta jolaskideen ekintzak aintzakotzat hartzen. Hizkuntzaren              garapena sustatzen dute, oroimena, arrazoimena, arreta eta hausnarketa
 • 9 -  12 urte: buru eta kirol talde-jarduerek pizten dute haurraren interesa, baita konplexuagoak diren beste batzuek ere: kirol-osagarriak, patinak, mekanoak, estrategia eta hausnarketa-jokoak, maketak, era guztietako  bildumak, mahai-jokoak, ikus-entzunezkoak, elektronikoak eta esperimentatzekoak.

12 urtetik aurrera

 Nortasuna zehazten ari da ziztu bizian, jostailuekin aritzeko grina desagertzen ari da. Hori dela eta, norberaren zaletasunak garatzea beharrezkoa izaten da. Liburuak, musika eta bideo-jokoak izaten dira arreta-guneak.
Bideo-jokoak izaten dira haur eta nerabe askoren gogokoenak; bere ondorio kaltegarriez hitz egin ohi da, menpekotasuna, isolamendua, bortizkeria; baina, alderantziz, hainbat gaitasun eta trebetasun sustatzen dituzte (arreta, kontrola, koordinazioa), eta ordenagailurako sarbidea izaten dira.
Kontuan hartzeko:
 • Jokorako eguneroko denbora mugatzea.
 • Edukiak zaintzea.
 • Saiatu ez dezaten beste bizi-esperientzia garrantzitsu batzuk galtzen.

---------------------------------------------------------------------------------------

Recomendaciones para elegir juguetes

En estos momentos de Navidad se ha de tener en cuenta algunas recomendaciones para elegir los juguetes:
 • Adaptado al nivel de desarrollo del niño, normalmente va a coincidir con la recomendación de edad que hacen los fabricantes.
 • Debe permitir un tipo de juego abierto, no limitado o restrictivo.
 •  Fomentará la imaginación.
 • El niño debe ser el protagonista, no el juguete.
 • Los juguetes multipropósito y desestructurados permiten al niños satisfacer en mayor medida sus necesidades sin necesidad de adaptarse al juguete. Este tipo de juguetes evitarán que el niño dependa de la instrucción para saber qué hacer y cómo hacer las cosas, por tanto le harán menos dependiente del juguete para entretenerse.

Tipos de juguetes según las edades

Niños de entre 0 y 3 años

Los juguetes:
 • No deben contener piezas pequeñas desmontables o que puedan ser ingeridas accidentalmente.
 • Deben tener diferentes texturas, formas, colores, es decir, que estimulen los sentidos del niño.
  • De 0 a 6 meses: sonajeros, móviles de cuna, juguetes de peluche, juguetes de goma, mordedores, espejos y alfombras de actividades.
  • De 6 a 12 meses: pelotas grandes y pequeñas sonoras y luminosas, muñecas de trapo, juguetes sonoros, tentetiesos, balancines y andadores.
  • De 12 a 18 meses: juguetes de peluche, cubos para encajar y apilar,  botes de plástico, telas, juguetes de arrastre, paseadores y cochecitos.
  • De 18 a 24 meses: coches, camiones, triciclos, pizarras, pinturas, instrumentos musicales, juegos de encajar piezas, jugar con muñecas y animalitos.
  • De 2 a 3 años: triciclos, palas, cubos, carritos, rompecabezas, pinturas, cocinas y accesorios de cocina, plastilina, tambores y guitarras, teléfonos y muñecas.

Niños de entre 3 y 5 años

El tipo de juguete más adecuado en estas edades es el que permite al niño imitar la vida adulta, juegos de “como si”.
 • De 3 a 5 años: instrumentos musicales, libros, dominó de formas y colores, pinturas de diferentes materiales y libros para colorear, juegos de billetes, juegos de imitación de los adultos (cocinitas, muñecas…) bicicletas con ruedecitas, patinetes, trenes, pizarras, magnetófonos, cuentos, disfraces, marionetas y juguetes articulados.

A partir de 6 años

Los juguetes han de ser más complejos y reforzar los conocimientos relacionados con la lectura, la escritura y el razonamiento. También han de potenciar la experimentación, la reflexión, la cooperación y la transmisión de valores. Necesitan juegos de competición para descubrir su fuerza y sus destrezas, ejercicio físico para eliminar tensiones y juegos que favorezcan habilidades: atención, capacidad creadora y la imaginación.
 • De 6 a 8 años: cuerdas, pelotas, monopatines, coches teledirigidos, bicicletas, libros, juegos de construcción, juegos manuales tanto de preguntas como de experimentos, juegos de mesa, recortables con tijeras de punta redonda, lupas, imanes, lotería.
 • A partir de 8 años disminuye la importancia del Juego Simbólico y se interesan por Juegos de Reglas, que son los que tienen una serie de instrucciones o normas que los jugadores tienen que conocer y respetar para conseguir resultados. Se utilizan juegos de mesa o de tablero, de puntería, de cestas, futbolines, etc.
 • Son fundamentales como elementos socializadores porque enseñan a los niños y niñas a ganar y a perder, a respetar turnos y normas, y a considerar las acciones de los compañeros de juego. Favorecen el desarrollo del lenguaje, la memoria, el razonamiento, la atención y la reflexión.
 • De 9 a 12 años: el niño y la niña se interesan por actividades de equipo deportivas e intelectuales, y otras un poco más complicadas: complementos deportivos, patines, mecanos, juegos de estrategia y reflexión, maquetas, colecciones de todo tipo, juegos de mesa, audiovisuales, electrónicos y de experimentos.

 A partir de 12 años

La identidad personal se está definiendo a pasos agigantados, las ganas de jugar con juguetes van desapareciendo gradualmente, por eso es necesario fomentar sus aficiones personales. Sus intereses se dirigen a libros, música y videojuegos.
El videojuego es el juego favorito de muchos niños y adolescentes; se suele hablar de sus efectos negativos, como que producen adicción y fomentan el aislamiento y la violencia, pero también es cierto que favorecen capacidades y destrezas (como atención, control y coordinación) y son la introducción al ordenador.
Se ha de tener en cuenta:
 • Las horas de juego, limitar el tiempo diario y
 • Tener cuidado con los contenidos.
 •  Evitar que se priven de otras experiencias vitales importantes.


Comentarios

Entradas populares